Så kom skolehestene på sommergræs til en velfortjent pause.  Som sædvanlig gennemgås staldene her i sommerferien, og alt bliver gjort rent. God sommer!