Hubertusjagten er en klassisk jagt med engelsk rævejagt som forbillede, der er foregået i Dyrehaven siden år 1900. Blot er ræven i dag udskiftet med ryttere, der har rævehaler fæstnet til skulderen.

Sankt Hubertus` kalenderdag er 3. november, og man afholder derfor altid jagten den første søndag i november for at være så tæt på kalenderdagen som muligt.

Når man tænker på jagten, er der nogle specielle emner samt steder i Dyrehaven, man straks ihukommer nemlig:

Sankt Hubertus, Magasindammen, hvor talrige tilskuere at håber en rytter får en vandgang, Den gamle Galopbane, hvor opløbet i jagten finder sted og ikke mindst Eremitageslottet, hvor vinderen af opløbet bliver hyldet.

Sankt Hubertus

Om Sankt Hubertus, jægernes skytshelgen, siges det : Da Hubertus som ung klerk en højtidsdag var på jagt, mødte han en hjort med et gyldent kors mellem takkerne på geviret. Han undlod at nedlægge hjorten, han gjorde i stedet bod og drog herefter til Rom.

Her blev Hubertus af paven viet til biskop af Liège. I Liège byggede han en kirke til sin forgænger Den hellige Lamberts ære. Han knogler blev skrinlagt i 743, og dette relikvie blev i 825 overført til et kloster i Ardennerne.vignet

Hubertus forveksles ofte med Eustacius, en martyr, der blev henrettet i 100-tallet. Under en jagt mødte Eustacius en hjort med et krucifiks i panden og omvendtes herefter til kristendommen. Eustacius påkaldes, hvis man er i livsfare.