Begyndelsen

En ridetur i Dyrehaven er som en rejse gennem tiden. Så snart man drager gennem de røde låger, sætter historien sit præg overalt.

Det var Frederik d. 3. der i 1669 dannede fundamentet til den indhegnede skov, vi kender i dag. Dyrehavens nuværende udseende er dog skabt over en længere periode, hvor primært den jagtglade Christiklampenborg_fadean d. 5. har gjort sin enevældige magt gældende.

l 1669 lod Frederik d. 3. en mindre dyrehave indrette lige nord for Klampenborg. Da Christian d. 5. blev konge året efter i 1670, fandt han denne dyrehave for lille til sine parforcejagter og lod den udvide til både at omfatte den nuværende Dyrehave og Jægersborg Hegn.

Omegnens oprindelige hjortebestand blev drevet sammen i det nye hegn. Det var kongens private jagtområde, og almindelige borgere havde ingen adgang.