Den nye bestyrelse for MAK rideklub er nu konstitueret med Lars Folkmann som formand og  Dorthe Scheutz som kasserer. Lars vil fortsætte arbejdet i etablissementudvalget, mens Charlotte Jacobsen har overtaget som formand for stævneudvalget. Betina Folkmann indtræder sammen med Mette Nielsen i et nyt udvidet “arrangement og forretningsudviklingsudvalg”.   Dorthe indtræder også i kommunikationsudvalget sammen med Tina Schøn.

Se den fulde oversigt i referatet fra det konstituerende møde: Bestyrelse 28 marts 2016