INDKALDELSE:

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 18. AUG 2020 kl. 18:00

I gården på Mattssons Rideklub, Bellevuevej 10, 2930 Klampenborg

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger beretning.
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 • Budget forelægges til godkendelse.
 • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsen.
 • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

P.g.a. COVID10 situationen afvikles Generalforsamlingen i en forkortet form udendørs, så vi kan holde den behørige afstand.

Forslag, der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen inden 1.AUG 2020.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes paragraf 8, så denne lyder: ”…. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Der kan derudover vælges een suppleant” samt en ny paragraf 5 stk 5: ”GF kan i særlige tilfælde afholdes helt eller delvist virtuelt”.

På valg er Lars Folkmann, Louise Hansen og Dorthe Scheutz. Louise Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Lars Folkmann og Dorthe Scheutz genvælges, og som nyt medlem foreslås Tina Fossing.

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

Regnskab for 2019 udsendes til medlemmer, der er registreret med e-mail senest otte dage før Generalforsamlingen.


Bagels bespisning på generalforsamlingen:
Pga. corona er bespisning i år for egen regning. Bestil en lækker bagel til 50,-, som bliver leveret fra Le Francais i Vedbæk.
Vælg bagel og betal via MobilePay til Helle Mering på 2030 3109 senest torsdag d. 13/8:

 1. Kylling
 2. Spicy kylling
 3. Laks
 4. Skinke
 5. Vegetar

Drikkevarer kan købes via automaten i gården


Tak og tone i forhold til Corona
Vi beder endnu en gang alle om at tænke sig om og følge de gode råd:
Bliv hjemme hvis du har symptomer
Tag ikke flere mennesker med i stalden end højst nødvendigt.
Rid med handsker, nys og host i ærmet
Hold afstand til andre, også i stalden. Ophold jer kun i stalden når der gøres klar/sadles af.

Coronatest: Kontakt vagtlægen – 1813 – for at aftale tid til test. Det giver optimal registrering med henblik på eventuel smittesporing.
Alternativt, bestil via coronaprover.dk, hvor man efter log ind med NemID kan bestille tid til test.