INDKALDELSE    MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

MANDAG D. 27. MAR 2023 kl. 18:00

I Ridehuset på Mattsson.

DAGSORDEN

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen aflægger beretning.
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Budget forelægges til godkendelse.
  • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
  • Bestyrelsen har 1 forslag til vedtægtsændring.
  • Bestyrelsen foreslår at § 8 stk. 2 slettes, og erstattes af et junior udvalg efter behov.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsen.
  • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

På valg er Mette Lauritsen, Mette Kaufmann og Thomas Kledal, som alle er villige til genvalg. Dorrit Vanglo og Helle Mering samt Tina Pihl Fossing er ikke på valg

Tina Leth Rasmussen er trådt ud og Helle Mering udtræder efter tidligere aftale.

Som nye medlemmer forslår bestyrelsen Louise Gruss Tørnqvist og Laila Jensen

 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Klubben går et økonomisk lidt stramt år i møde, hvorfor vi har valgt at lave generalforsamlingen i ridehuset, så man må godt komme i varmt tøj og med tæpper 😊

Ved forudbestilling, er der mulighed for at købe en sandwich. Man kan bestille Club sandwich, flæskesteg- eller tunsandwich, og skal så indbetale 55 kr. pr sandwich til mobil pay 497219 senest 20. marts 2023.

Vi sørger for bænke, men ønsker du at side i en stol må du gerne tage den med😊 Drikkevarer står man selv for.