INDKALDELSE

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 24. MARTS 2020 kl. 18:30

 

På Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund

 

DAGSORDEN

 

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen aflægger beretning.
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Budget forelægges til godkendelse.
  • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsen.
  • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

Bestyrelsen har besluttet, at forlænge fristen for indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 16. marts 2020.

 

I 2019 er Lars Folkmann, Louise Hansen og Dorthe Scheutz på valg. Lars Folkmann og Louise Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Dorthe Scheutz genvælges, og som nye medlemmer foreslås Tina Fossing og Anette Aastrup.

 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Regnskab for 2019 udsendes til medlemmer, der er registreret med e-mail senest otte dage før Generalforsamlingen.

— oOo —

 

Efter Generalforsamlingen er Klubben traditionen tro vært ved en let anretning i Restaurant Sejlklubberne. I år en fornyelse: Skipperlabskovs.

 

Bemærk, at man selv betaler drikkevarer og evt. snacks før, under og efter Generalforsamlingen. Disse købes og afregnes i baren.

Tilmelding til spisning skal ske via mail til Dorrit på DV@LD.DK eller på SMS 2086 0898. Facebook eller andet kan ikke anvendes til dette.

Tilmelding til spisning senest 16. marts 2020.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mattssons Rideklub – Bellevuevej 10-12 – 2930 Klampenborg – tlf. 39640822