Se indkaldelsen som PDF: GF indkaldelse 2016

 

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 15 MARTS 2016 kl. 19:30

PÅ PETER LIEPS HUS

 

DAGSORDEN

 

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen aflægger beretning.
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Budget forelægges til godkendelse.
  • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsen.
  • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt. BEMÆRK:

Bestyrelsen har besluttet at forlænge fristen for indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 15 februar.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, har stemmeret.

Se referatet fra sidste års generalforsamling på hjemmesiden: https://mattssons-rideklub.dk/wp-content/uploads/2016/01/Generalforsamling-2015.pdf