Bestyrelsen arbejder på tid og sted for Generalforsamlingen i Mattssons Rideklub 2017.  Info vil blive meldt ud så snart dette foreligger.

HUSK imellemtiden at forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 1 februar!