Generalforsamling 27 marts 2023 , kl. 18 på MAK

INDKALDELSE    MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

MANDAG D. 27. MAR 2023 kl. 18:00

I Ridehuset på Mattsson.

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger beretning.
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 • Budget forelægges til godkendelse.
 • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
 • Bestyrelsen har 1 forslag til vedtægtsændring.
 • Bestyrelsen foreslår at § 8 stk. 2 slettes, og erstattes af et junior udvalg efter behov.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsen.
 • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

På valg er Mette Lauritsen, Mette Kaufmann og Thomas Kledal, som alle er villige til genvalg. Dorrit Vanglo og Helle Mering samt Tina Pihl Fossing er ikke på valg

Tina Leth Rasmussen er trådt ud og Helle Mering udtræder efter tidligere aftale.

Som nye medlemmer forslår bestyrelsen Louise Gruss Tørnqvist og Laila Jensen

 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Klubben går et økonomisk lidt stramt år i møde, hvorfor vi har valgt at lave generalforsamlingen i ridehuset, så man må godt komme i varmt tøj og med tæpper 😊

Ved forudbestilling, er der mulighed for at købe en sandwich. Man kan bestille Club sandwich, flæskesteg- eller tunsandwich, og skal så indbetale 55 kr. pr sandwich til mobil pay 497219 senest 20. marts 2023.

Vi sørger for bænke, men ønsker du at side i en stol må du gerne tage den med😊 Drikkevarer står man selv for.

 

 

By |2023-02-28T19:06:27+01:005/3 - 2021|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Generalforsamling 27 marts 2023 , kl. 18 på MAK

Nytårshilsen 2020

Kære alle.

Det er, som bekendt, desværre ikke muligt i år at mødes i rytterstuen d. 31/12,  for at ønske hinanden godt nytår.

Bestyrelsen for Aps’et vil hermed sige tak for et meget udfordrende 2020, som har budt på store udfordringer, både hos os selv, og ikke mindst samfundsmæssigt.

Vi ser derfor frem mod et 2021, hvor der forhåbentlig vil ske en normalisering i vores samfund, så vi igen kan komme videre med vores liv som vi kender det, og dermed også vores dagligdag på Mattsson.

Vi ønsker alle et godt og sikkert nytår 2021!

På bestyrelsens vegne.

Chris Winther

By |2020-12-30T19:23:15+01:0030/12 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Nytårshilsen 2020

Corona restriktioner på MAK

Kære alle Mak medlemmer.
Som alle ved, kom regeringen fredag 23/10 med nye restriktioner i.f.m. COVID19.
Også Gentofte Kommune har over weekenden udsendt deres retningslinjer i relation til klubbens “drift” i denne nye situation.

Fra mandag d. 26/10 gælder følgende regler:

(1) Alle ungdomshold kan fortsætte uændret, idet alle hold ligger under det tilladte forsamlingsforbud på max. 50.

(2) Alle andre hold (voksenhold) er omfattet af de nye regler om maksimalt 10 personer på et hold j.f. det nye forsamlingsforbud. Er der på enkelte hold flere end 10 personer incl. træner, må de enkelte hold sikre, at der ved en “rotationsordning” aldrig er mere end 10 personer per hold incl. træner.

(3) I forbindelse med skift af hold vil der i praksis være to hold til stede. Det “tiltrædende hold” skal derfor holde sig væk fra de øvrige ryttere, og i selve overdragelsessituationen skal almindelige regler om afstand m.v. iagttages.

(4) Forsamlingsforbud på max 10 personer gælder også privatryttere. Vi opfordrer derfor til, at man nøje iagttager dette, afholder sig fra sociale forsamlinger og helt konkret går direkte til/fra sin ridning uden andet unødigt ophold på MAK.

Fra på torsdag d. 29/10 gælder derudover:
Fra torsdag d. 29/10 er der påbud om at bære masker i det offentlige rum indendørs.
Det gælder naturligvis også på MAK, men ikke når man “udøver sin sport” d.v.s. er til hest.

Der har i forskellige sammenhæng været nævnt, at “professionelle” har andre regler. Her har kommunen tydeliggjort, at dette alene gælder visse (navngivne) klubbers profesionelle aktivitet, og det har intet med MAK at gøre.

Oversigt over gældende corona og nye COVID19 tiltag
Du kan læse om de nyeste corona regler her: 
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

Vi overvåger naturligvis løbende situationen, herunder retningslinier fra kommunen og DRF, og justerer retningslinierne på MAK i takt med at tingene udvikler sig.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Karoline Skøt eller Kim Storm.

Venlige hilsener,

Lars Folkmann                                     Chris Winther
Formand                                                 Formand
Mattssons Rideklub                             Axel Mattsson’s Rideskole & Hestepension ApS

By |2020-11-06T14:14:37+01:006/11 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Corona restriktioner på MAK

En stjerne har forladt Mak.

Stjernehesten Lasse har forladt os og er nu en stor stjerne på himlen.

Det er ikke alle Mak heste som får den samme opmærksomhed som Lasse fik.

Niels havde et enestående samarbejde med Lasse, som han fik til at udføre de mest utrolige opgaver.

I mange år, når vi kom hen mod jul, glædede Mak medlemmerne og deres familier sig til at se,

hvad Niels og Lasse nu ville finde på til Mak juleshowet.

Den del af showet er slut nu og andre små stjerner må komme til.

Udover Niels og Lasses underholdende indslag deltog de i utallige stævner og mesterskaber, og altid

med stor opbakning og heppekor fra Mattssons Rideklub.

Vi vil savne fantastiske Lasse i stalden på Mak.

Vi sender vores varmeste tanker til Niels og Cathrine.

By |2020-07-30T11:38:28+02:0030/7 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til En stjerne har forladt Mak.

“Farvel til en gammel rytterkammerat”.

 

 

Med Bent Fabricius-Bjerres død, har vi ikke kun mistet en livsglad komponist, Mattssons Rideklub har også mistet en aktiv rytter kammerat.

Bents glæde ved ridningen i sin høje alder, var som så meget andet i hans liv, et eksempel til efterfølgelse.

Jeg tror vi er mange der har tænkt, at når vi bliver gamle vil vi være som Bent: Fuld af livsmod og aktivitet.

Til hest i Dyrehaven i vort livs solnedgang.

Smukkere bliver det ikke.

Thank you for the music – og for dig.

MAK – Formand Lars Folkmann

By |2020-07-28T13:16:29+02:0028/7 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til “Farvel til en gammel rytterkammerat”.

Mattssons Rideklubs GF 18. Aug 2020 kl. 18.00

 

INDKALDELSE:

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 18. AUG 2020 kl. 18:00

I gården på Mattssons Rideklub, Bellevuevej 10, 2930 Klampenborg

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger beretning.
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 • Budget forelægges til godkendelse.
 • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsen.
 • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

P.g.a. COVID10 situationen afvikles Generalforsamlingen i en forkortet form udendørs, så vi kan holde den behørige afstand.

Forslag, der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen inden 1.AUG 2020.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes paragraf 8, så denne lyder: ”…. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Der kan derudover vælges een suppleant” samt en ny paragraf 5 stk 5: ”GF kan i særlige tilfælde afholdes helt eller delvist virtuelt”.

På valg er Lars Folkmann, Louise Hansen og Dorthe Scheutz. Louise Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Lars Folkmann og Dorthe Scheutz genvælges, og som nyt medlem foreslås Tina Fossing.

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

Regnskab for 2019 udsendes til medlemmer, der er registreret med e-mail senest otte dage før Generalforsamlingen.


Bagels bespisning på generalforsamlingen:
Pga. corona er bespisning i år for egen regning. Bestil en lækker bagel til 50,-, som bliver leveret fra Le Francais i Vedbæk.
Vælg bagel og betal via MobilePay til Helle Mering på 2030 3109 senest torsdag d. 13/8:

 1. Kylling
 2. Spicy kylling
 3. Laks
 4. Skinke
 5. Vegetar

Drikkevarer kan købes via automaten i gården


Tak og tone i forhold til Corona
Vi beder endnu en gang alle om at tænke sig om og følge de gode råd:
Bliv hjemme hvis du har symptomer
Tag ikke flere mennesker med i stalden end højst nødvendigt.
Rid med handsker, nys og host i ærmet
Hold afstand til andre, også i stalden. Ophold jer kun i stalden når der gøres klar/sadles af.

Coronatest: Kontakt vagtlægen – 1813 – for at aftale tid til test. Det giver optimal registrering med henblik på eventuel smittesporing.
Alternativt, bestil via coronaprover.dk, hvor man efter log ind med NemID kan bestille tid til test.

By |2020-07-27T15:11:09+02:0027/7 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Mattssons Rideklubs GF 18. Aug 2020 kl. 18.00

Aflysning af GF i Mattssons Rideklub

 

       AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING I MATTSSONS RIDEKLUB

På baggrund af den helt særlige situation omkring Corona virus i Danmark, er det næppe en overraskelse, at MAK’s Generalforsamling den 24. MARTS 2020 aflyses.
Så snart det kan lade sig gøre, bliver der indkaldt til en ny Generalforsamling med korrekte frister m.v., og her kan der så bl.a. gennemføres valg til bestyrelsen m.v.

Vi udsender til orientering klubbens regnskab for 2019, der igen i år udviser et tilfredsstillende resultat.

Denne helt usædvanlige situation betyder også, at den nuværende bestyrelse fortsætter indtil en ny kan vælges på den ordinære Generalforsamling.

Denne vil altså blive søgt gennemført så snart situationen tillader det.

Der er ingen paragraffer eller force majeure klausuler i klubbens vedtægter, der dækker denne situation.

Vi håber derfor, at medlemmerne bakker op om beslutningen – og om bestyrelsen i denne situation.

Vi henstiller fortsat til at alle medlemmer begrænser deres færden på MAK mest muligt som tidligere nævnt.
Al rideskoleundervisning er aflyst. Hesteejere m.fl. skal selvfølgelig tilse og røre deres heste, men vi beder om, at man ikke benytter rytterstuen til nogen form for sammenkomst.

På bestyrelsens vegne

LARS FOLKMANN

By |2020-03-16T13:31:35+01:0016/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Aflysning af GF i Mattssons Rideklub

NY Info til Mak medlemmer ifm. Corona

 

Vedr. begrænsning af smitte med Covid19 – Corona

Kære alle medlemmer, familie og venner på Mattsson.

Vi har indenfor de sidste par uger modtaget mange mails om nye tiltag i klubber til begrænsning af smittefare.

Vi følger hele tiden sundheds myndighederne og Dansk Rideforbunds anbefalinger, for at passe på vores personale og medlemmer.

Alle ridestævner på DRF Go er aflyst i de næste uger, Alle Rideskolehold og undervisning på skoleheste er aflyst indtil info om åbning fra DRF

VORES FÆRDEN PÅ MATTSSON I DEN KOMMENDE TID.
Klubaktiviteter begrænses mest muligt i perioden.
Alle uden et vigtigt ærinde eller heste pasning, skal blive væk fra ride klubben, dvs. indtil ny dato: 14/4.
De ryttere der kommer for at passe egen hest, skal så vidt muligt ride i skoven men kan også benytte den udendørs bane, dog må vi maks være 10

Mattson har indskrænket åbningstid alle dage : 9.00-19.00

Karoline og ride-underviserne tager sig af skolehestene, der er lagt en plan, og der vil løbende blive lagt billeder og info på FB.

Leje af skoleheste i påskeferien er blevet aflyst.

Ophold i rytterstuen bedes undgået – rid og tilse din hest og gå derefter hjem. Altså ingen samling, spisning og lign. i rytterstuen.

Nærmere info om vores Generalforsamling følger, Mak’s GF vil blive afholdt på senere tidspunkt, d.v.s. den nuværende bestyrelse fortsætter

Vi vil løbende informere, og indskærper lige nu, at alle følger de anviste hygiejne opslag:
OBS vask hænder hyppigt, afsprit og host/nys i ærme, hold afstand til andre og begræns unødig ophold og aktivitet med andre.
Vi forventer at I alle er klar til at passe på hinanden og tage de hensyn vi lige nu er underlagt.

Bh Mattssons Rideklubs bestyrelse, Karoline & Kim

By |2020-03-26T12:21:06+01:0013/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til NY Info til Mak medlemmer ifm. Corona

Indkaldelse til GF 24. Marts

 

                                                                                                  

INDKALDELSE

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 24. MARTS 2020 kl. 18:30

 

På Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund

 

DAGSORDEN

 

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger beretning.
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 • Budget forelægges til godkendelse.
 • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsen.
 • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

Bestyrelsen har besluttet, at forlænge fristen for indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 16. marts 2020.

 

I 2019 er Lars Folkmann, Louise Hansen og Dorthe Scheutz på valg. Lars Folkmann og Louise Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Dorthe Scheutz genvælges, og som nye medlemmer foreslås Tina Fossing og Anette Aastrup.

 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Regnskab for 2019 udsendes til medlemmer, der er registreret med e-mail senest otte dage før Generalforsamlingen.

— oOo —

 

Efter Generalforsamlingen er Klubben traditionen tro vært ved en let anretning i Restaurant Sejlklubberne. I år en fornyelse: Skipperlabskovs.

 

Bemærk, at man selv betaler drikkevarer og evt. snacks før, under og efter Generalforsamlingen. Disse købes og afregnes i baren.

Tilmelding til spisning skal ske via mail til Dorrit på DV@LD.DK eller på SMS 2086 0898. Facebook eller andet kan ikke anvendes til dette.

Tilmelding til spisning senest 16. marts 2020.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mattssons Rideklub – Bellevuevej 10-12 – 2930 Klampenborg – tlf. 39640822

By |2020-03-10T14:04:36+01:0010/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Indkaldelse til GF 24. Marts

Efter anvisning fra Gentofte kommune udsender vi  ”Information om Covid-19 (coronavirus)

Kære medlem eller forældre

For at inddæmme smitterisikoen for coronavirus anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14. dage. Risikoområderne er aktuelt:
• Fire provinser i Norditalien (Lombardiet, Emilia-Romagna, Piemonte og Veneto),
• Hele Iran
• Hele Kina
• Den nordlige del af Sydkorea.

Vi håber, du vil vise dette hensyn til de andre medlemmer.

Med venlig hilsen Mattsson Rideklubs bestyrelse

 

 

 

By |2020-03-05T10:44:40+01:005/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til
Go to Top