Information til rideklubbens medlemmer

Som meddelt på generalforsamlingen d. 12. marts har Bjarne Schrøder opsagt sin stilling som rideskolechef til fratrædelse d. 31. marts 2015.

Bjarne har imidlertid foreslået bestyrelsen, at han kan varetage arbejdet indtil udgangen af maj måned og bestyrelsen har takket ja hertil dog således at den administrative del af Bjarnes opgaver vil blive varetaget af bestyrelsen og selvfølgelig også under den forudsætning, at samarbejdet i denne periode falder tilfredsstillende ud for både Bjarne og Mattssons Rideklub.

I de kommende 2 ½ måned vil bestyrelsen søge en ny rideskolechef og i øvrigt vil vi være forberedt på en midlertidig løsning på undervisningen i rideskolen.

Mattsson Rideklub

Bestyrelsen