Betingelser for optagelse i Mattssons Rideklub

Jeg er indforstået med, at jeg ved indmeldelsen skal følge Rideklubbens vedtægter og reglement se https://mattssons-rideklub.dk/wp-content/uploads/2013/06/MAKs-love.pdf.  Jeg erklærer, at jeg ikke på grund af kontingentrestance eller andre grunde er ekskluderet af nogen af Dansk Idrætsforbunds organisationer.

Jeg er blevet gjort opmærsom på:

  • Medlemskontingent opkræves helårligt, mens betaling for holdundervsining opkræves hver måned.  Forfaldsdato er altid den første hverdag for pågældende måned.  Ved restance kan fortsat ridning ikke tilbydes.
  • Alle opkrævninger til medlemmer af Mattssons Rideklub håndteres via Nets.
  • Ved aflysning kan erstatningstimer/refusion kun ydes, når MAK aflyser således, at der er under fire undervisningstimer på en måned.  Når rytteren selv er årsag til fravær, ydes der ingen erstatning/kompensation.
  • Udmedelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i måneden per email til christian@mattsson.dk.
  • Sikkerhed er vigtig, når man omgåes heste.  Al ridning og omgang med hestene sker på eget ansvar.  Ridehjelm er obligatorisk ved ridning og for børn ligeledes i stalden.  Det er vigtigt at instrukser og regler følges.  Det anbefales at tegne en fritidsulykkesforsikring.

Undertegnede har gennemlæst ovenstående regler og er indforstået med disse.  For personer under 18 år gælder, at en forældre eller værge skal se dette igennem og godkende.