AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING I MATTSSONS RIDEKLUB

På baggrund af den helt særlige situation omkring Corona virus i Danmark, er det næppe en overraskelse, at MAK’s Generalforsamling den 24. MARTS 2020 aflyses.
Så snart det kan lade sig gøre, bliver der indkaldt til en ny Generalforsamling med korrekte frister m.v., og her kan der så bl.a. gennemføres valg til bestyrelsen m.v.

Vi udsender til orientering klubbens regnskab for 2019, der igen i år udviser et tilfredsstillende resultat.

Denne helt usædvanlige situation betyder også, at den nuværende bestyrelse fortsætter indtil en ny kan vælges på den ordinære Generalforsamling.

Denne vil altså blive søgt gennemført så snart situationen tillader det.

Der er ingen paragraffer eller force majeure klausuler i klubbens vedtægter, der dækker denne situation.

Vi håber derfor, at medlemmerne bakker op om beslutningen – og om bestyrelsen i denne situation.

Vi henstiller fortsat til at alle medlemmer begrænser deres færden på MAK mest muligt som tidligere nævnt.
Al rideskoleundervisning er aflyst. Hesteejere m.fl. skal selvfølgelig tilse og røre deres heste, men vi beder om, at man ikke benytter rytterstuen til nogen form for sammenkomst.

På bestyrelsens vegne

LARS FOLKMANN