Vedr. begrænsning af smitte med Covid19 – Corona

Kære alle medlemmer, familie og venner på Mattsson.

Vi har indenfor de sidste par uger modtaget mange mails om nye tiltag i klubber til begrænsning af smittefare.

Vi følger hele tiden sundheds myndighederne og Dansk Rideforbunds anbefalinger, for at passe på vores personale og medlemmer.

Alle ridestævner på DRF Go er aflyst i de næste uger, Alle Rideskolehold og undervisning på skoleheste er aflyst indtil info om åbning fra DRF

VORES FÆRDEN PÅ MATTSSON I DEN KOMMENDE TID.
Klubaktiviteter begrænses mest muligt i perioden.
Alle uden et vigtigt ærinde eller heste pasning, skal blive væk fra ride klubben, dvs. indtil ny dato: 14/4.
De ryttere der kommer for at passe egen hest, skal så vidt muligt ride i skoven men kan også benytte den udendørs bane, dog må vi maks være 10

Mattson har indskrænket åbningstid alle dage : 9.00-19.00

Karoline og ride-underviserne tager sig af skolehestene, der er lagt en plan, og der vil løbende blive lagt billeder og info på FB.

Leje af skoleheste i påskeferien er blevet aflyst.

Ophold i rytterstuen bedes undgået – rid og tilse din hest og gå derefter hjem. Altså ingen samling, spisning og lign. i rytterstuen.

Nærmere info om vores Generalforsamling følger, Mak’s GF vil blive afholdt på senere tidspunkt, d.v.s. den nuværende bestyrelse fortsætter

Vi vil løbende informere, og indskærper lige nu, at alle følger de anviste hygiejne opslag:
OBS vask hænder hyppigt, afsprit og host/nys i ærme, hold afstand til andre og begræns unødig ophold og aktivitet med andre.
Vi forventer at I alle er klar til at passe på hinanden og tage de hensyn vi lige nu er underlagt.

Bh Mattssons Rideklubs bestyrelse, Karoline & Kim