INDKALDELSE

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TORSDAG D. 21. MARTS 2019 kl. 18:30

 På Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund

DAGSORDEN

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen aflægger beretning.
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Budget forelægges til godkendelse.
  • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsen.
  • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde.

Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, har stemmeret.

Bestyrelsen har besluttet at forlænge fristen for indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 25. februar.

I 2018 er Lars Folkmann, Ann-Sophie Iuel Brockdorff, Dorrit Vanglo og Gitte Hagedorn på valg.

Ann-Sophie Iuel Brockdorff ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at Lars Folkmann, Dorrit Vanglo og Gitte Hagedorn genvælges, og som nyt medlem foreslås Helle Mering.

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

Regnskab for 2018 udsendes til medlemmer, der er registreret med e-mail senest otte dage før Generalforsamlingen.

                                                                              — oOo —

Efter Generalforsamlingen er Klubben traditionen tro vært ved en let anretning i Restaurant Sejlklubberne:

Svinefilet, cassoulet af brændte løg, svampe og bacon, knust kartoffel med olivenolie og laurbær og fyldig salat.

Bemærk, at man i lighed med sidste år selv betaler drikkevarer før, under og efter Generalforsamlingen. Disse købes og afregnes i baren.

Tilmelding til spisning skal ske via mail til Dorrit på DV@LD.DK eller ved at skrive sig på sedlen i rytterstuen. Facebook kan ikke anvendes til dette.

Tilmelding til spisning senest 14. marts 2019.