Corona restriktioner på MAK

Kære alle Mak medlemmer.
Som alle ved, kom regeringen fredag 23/10 med nye restriktioner i.f.m. COVID19.
Også Gentofte Kommune har over weekenden udsendt deres retningslinjer i relation til klubbens “drift” i denne nye situation.

Fra mandag d. 26/10 gælder følgende regler:

(1) Alle ungdomshold kan fortsætte uændret, idet alle hold ligger under det tilladte forsamlingsforbud på max. 50.

(2) Alle andre hold (voksenhold) er omfattet af de nye regler om maksimalt 10 personer på et hold j.f. det nye forsamlingsforbud. Er der på enkelte hold flere end 10 personer incl. træner, må de enkelte hold sikre, at der ved en “rotationsordning” aldrig er mere end 10 personer per hold incl. træner.

(3) I forbindelse med skift af hold vil der i praksis være to hold til stede. Det “tiltrædende hold” skal derfor holde sig væk fra de øvrige ryttere, og i selve overdragelsessituationen skal almindelige regler om afstand m.v. iagttages.

(4) Forsamlingsforbud på max 10 personer gælder også privatryttere. Vi opfordrer derfor til, at man nøje iagttager dette, afholder sig fra sociale forsamlinger og helt konkret går direkte til/fra sin ridning uden andet unødigt ophold på MAK.

Fra på torsdag d. 29/10 gælder derudover:
Fra torsdag d. 29/10 er der påbud om at bære masker i det offentlige rum indendørs.
Det gælder naturligvis også på MAK, men ikke når man “udøver sin sport” d.v.s. er til hest.

Der har i forskellige sammenhæng været nævnt, at “professionelle” har andre regler. Her har kommunen tydeliggjort, at dette alene gælder visse (navngivne) klubbers profesionelle aktivitet, og det har intet med MAK at gøre.

Oversigt over gældende corona og nye COVID19 tiltag
Du kan læse om de nyeste corona regler her: 
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

Vi overvåger naturligvis løbende situationen, herunder retningslinier fra kommunen og DRF, og justerer retningslinierne på MAK i takt med at tingene udvikler sig.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Karoline Skøt eller Kim Storm.

Venlige hilsener,

Lars Folkmann                                     Chris Winther
Formand                                                 Formand
Mattssons Rideklub                             Axel Mattsson’s Rideskole & Hestepension ApS