Aflysning af GF i Mattssons Rideklub

 

       AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING I MATTSSONS RIDEKLUB

På baggrund af den helt særlige situation omkring Corona virus i Danmark, er det næppe en overraskelse, at MAK’s Generalforsamling den 24. MARTS 2020 aflyses.
Så snart det kan lade sig gøre, bliver der indkaldt til en ny Generalforsamling med korrekte frister m.v., og her kan der så bl.a. gennemføres valg til bestyrelsen m.v.

Vi udsender til orientering klubbens regnskab for 2019, der igen i år udviser et tilfredsstillende resultat.

Denne helt usædvanlige situation betyder også, at den nuværende bestyrelse fortsætter indtil en ny kan vælges på den ordinære Generalforsamling.

Denne vil altså blive søgt gennemført så snart situationen tillader det.

Der er ingen paragraffer eller force majeure klausuler i klubbens vedtægter, der dækker denne situation.

Vi håber derfor, at medlemmerne bakker op om beslutningen – og om bestyrelsen i denne situation.

Vi henstiller fortsat til at alle medlemmer begrænser deres færden på MAK mest muligt som tidligere nævnt.
Al rideskoleundervisning er aflyst. Hesteejere m.fl. skal selvfølgelig tilse og røre deres heste, men vi beder om, at man ikke benytter rytterstuen til nogen form for sammenkomst.

På bestyrelsens vegne

LARS FOLKMANN

By |2020-03-16T13:31:35+01:0016/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Aflysning af GF i Mattssons Rideklub

NY Info til Mak medlemmer ifm. Corona

 

Vedr. begrænsning af smitte med Covid19 – Corona

Kære alle medlemmer, familie og venner på Mattsson.

Vi har indenfor de sidste par uger modtaget mange mails om nye tiltag i klubber til begrænsning af smittefare.

Vi følger hele tiden sundheds myndighederne og Dansk Rideforbunds anbefalinger, for at passe på vores personale og medlemmer.

Alle ridestævner på DRF Go er aflyst i de næste uger, Alle Rideskolehold og undervisning på skoleheste er aflyst indtil info om åbning fra DRF

VORES FÆRDEN PÅ MATTSSON I DEN KOMMENDE TID.
Klubaktiviteter begrænses mest muligt i perioden.
Alle uden et vigtigt ærinde eller heste pasning, skal blive væk fra ride klubben, dvs. indtil ny dato: 14/4.
De ryttere der kommer for at passe egen hest, skal så vidt muligt ride i skoven men kan også benytte den udendørs bane, dog må vi maks være 10

Mattson har indskrænket åbningstid alle dage : 9.00-19.00

Karoline og ride-underviserne tager sig af skolehestene, der er lagt en plan, og der vil løbende blive lagt billeder og info på FB.

Leje af skoleheste i påskeferien er blevet aflyst.

Ophold i rytterstuen bedes undgået – rid og tilse din hest og gå derefter hjem. Altså ingen samling, spisning og lign. i rytterstuen.

Nærmere info om vores Generalforsamling følger, Mak’s GF vil blive afholdt på senere tidspunkt, d.v.s. den nuværende bestyrelse fortsætter

Vi vil løbende informere, og indskærper lige nu, at alle følger de anviste hygiejne opslag:
OBS vask hænder hyppigt, afsprit og host/nys i ærme, hold afstand til andre og begræns unødig ophold og aktivitet med andre.
Vi forventer at I alle er klar til at passe på hinanden og tage de hensyn vi lige nu er underlagt.

Bh Mattssons Rideklubs bestyrelse, Karoline & Kim

By |2020-03-26T12:21:06+01:0013/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til NY Info til Mak medlemmer ifm. Corona

Indkaldelse til GF 24. Marts

 

                                                                                                  

INDKALDELSE

MATTSSONS RIDEKLUBS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 24. MARTS 2020 kl. 18:30

 

På Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund

 

DAGSORDEN

 

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen aflægger beretning.
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Budget forelægges til godkendelse.
  • Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsen.
  • Valg af revision, revisor og revisorsuppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Personer over 14 år, som har været medlem af klubben i mindst to måneder, kan deltage på Generalforsamlingen og har stemmeret.

Bestyrelsen har besluttet, at forlænge fristen for indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 16. marts 2020.

 

I 2019 er Lars Folkmann, Louise Hansen og Dorthe Scheutz på valg. Lars Folkmann og Louise Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Dorthe Scheutz genvælges, og som nye medlemmer foreslås Tina Fossing og Anette Aastrup.

 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Regnskab for 2019 udsendes til medlemmer, der er registreret med e-mail senest otte dage før Generalforsamlingen.

— oOo —

 

Efter Generalforsamlingen er Klubben traditionen tro vært ved en let anretning i Restaurant Sejlklubberne. I år en fornyelse: Skipperlabskovs.

 

Bemærk, at man selv betaler drikkevarer og evt. snacks før, under og efter Generalforsamlingen. Disse købes og afregnes i baren.

Tilmelding til spisning skal ske via mail til Dorrit på DV@LD.DK eller på SMS 2086 0898. Facebook eller andet kan ikke anvendes til dette.

Tilmelding til spisning senest 16. marts 2020.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mattssons Rideklub – Bellevuevej 10-12 – 2930 Klampenborg – tlf. 39640822

By |2020-03-10T14:04:36+01:0010/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Indkaldelse til GF 24. Marts

Efter anvisning fra Gentofte kommune udsender vi  ”Information om Covid-19 (coronavirus)

Kære medlem eller forældre

For at inddæmme smitterisikoen for coronavirus anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14. dage. Risikoområderne er aktuelt:
• Fire provinser i Norditalien (Lombardiet, Emilia-Romagna, Piemonte og Veneto),
• Hele Iran
• Hele Kina
• Den nordlige del af Sydkorea.

Vi håber, du vil vise dette hensyn til de andre medlemmer.

Med venlig hilsen Mattsson Rideklubs bestyrelse

 

 

 

By |2020-03-05T10:44:40+01:005/3 - 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til
Go to Top