Bestyrelse

Mattssons Rideklub – MAK – er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og driver således også rideundervisningen. Der er generalforsamling en gang om året i marts, hvor alle medlemmer er velkomne.

 

NAVNTITELUDVALGTLFEMAIL
Ann-Sophie Iuel-BrockdorffBestyrelsesmedlemHjemmeside og sponsorudvalgsoof25@hotmail.com
Betina FolkmannBestyrelsesmedlemArrangements og forretningsudvalg22753446betinafolkmann@outlook.com
Charlotte Bukdahl JacobsenBestyrelsesmedlemStævneudvalg2041 3097cja@ifro.ku.dk
Dorrit VangloNæstformandArrangements og rideskoleudvalgdv@ld.dk
Dorthe Maria Scheutz
KassererArrangementsudvalg40818135scheutz@dorthemaria.dk
Lars FolkmannFormandEstablissementsudvalg2210 9806Lars@Folkmann.biz, formand@mattsson.dk
Gitte Boss HagedornBestyrelsesmedlemKommunikationsudvalg -nyheder, facebook og web40839585gitte@saah.dk

 

Undervisere

NAVNTITELDISCIPLINERTLFEMAIL
Karoline SkøtRideskolechefHold og dressur2869 2651undervisning@mattsson.dk
Niels GoldschmidtUnderviserHold og dressur
Marina Boss HagedornUnderviserHold og dressur29290228
LauraUnderviserHold og Dressur
BirgitUnderviserSpring42953323
Kim Storm PallesenUnderviserSpring

 

Stald personale

NAVNTITEL TLF
Kim Storm PallesenDaglig leder4096 4495
Chris OstrowskiStaldmester5267 4320
Mathias Cavling ArendrupStaldmedarbejder