Bestyrelse

Mattssons Rideklub – MAK – er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og driver således også rideundervisningen. Der er generalforsamling en gang om året i marts, hvor alle medlemmer er velkomne.

 

NAVNTITELUDVALGTLFEMAIL
Ann-Sophie Iuel-BrockdorffBestyrelsesmedlemHjemmeside og sponsorudvalgsoof25@hotmail.com
Betina FolkmannBestyrelsesmedlemArrangements og forretningsudvalg22753446betinafolkmann@outlook.com
Charlotte Bukdahl JacobsenBestyrelsesmedlemStævneudvalg2041 3097cja@ifro.ku.dk
Dorrit VangloNæstformandArrangements og rideskoleudvalgdv@ld.dk
Dorthe Maria Scheutz
KassererArrangementsudvalg40818135scheutz@dorthemaria.dk
Lars FolkmannFormandEstablissementsudvalg2210 9806Lars@Folkmann.biz, formand@mattsson.dk
Gitte Boss HagedornBestyrelsesmedlemKommunikationsudvalg -nyheder, facebook og web40839585gitte@saah.dk

 

Undervisere

NAVNTITELDISCIPLINERTLFEMAIL
Karoline SkøtRideskolechefHold og dressur2869 2651undervisning@mattsson.dk
Niels GoldschmidtUnderviserHold og dressur
Marina Boss HagedornUnderviserHold og dressur/spring29290228
LauraUnderviserHold og Dressur
BirgitUnderviserSpring42953323
Kim Storm PallesenUnderviserHold og Spring
Sanne GlargaardUnderviserDressur
Kathrine ByskovUnderviserHold og dressur/spring

 

Stald personale

NAVNTITEL TLF
Kim Storm PallesenDaglig leder4096 4495
Chris OstrowskiStaldmester5267 4320
Mariuszstaldpersonale
Milosstaldpersonale
Arekstaldpersonale
Sekstaldpersonale